Ordningsvakten


Ordningsvakter har rätt att ta hand om berusade personer och avvisa eller avlägsna personer som stör den allmänna ordningen.


Ordningsvakter har befogenhet att:


1. Omhänderta berusade som på grund av sitt tillstånd "inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör fara för sig själv eller någon annan".


2. Avvisa eller avlägsna personer som genom "sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna".


Om det inte är tillräckligt får ordningsvakten omhänderta personen tillfälligt. Ordningsvakten skall i första hand försöka prata folk tillrätta, men får använda våld om uppgiften inte kan lösas på annat sätt. Det får inte vara frågan om mera våld än vad som är nödvändigt för att lösa uppgiften.


Batong och handfängsel är vanlig utrustning som kan kompletteras med hund och i sällsynta fall skjutvapen.Ordningsvakten

(c) Copyright Citybevakning 2015