Rapport

Rapport från city

(c) Copyright Citybevakning 2015

polislagen §13 från platsen och det blir lugnt§